Musikkens venner Tomrefjord

Click here to edit subtitle

Om oss:

Musikkens Venner Tomrefjord ble stiftet høsten 2008. Foreningen ble startet med det formål åarrangere konserter og bringe god musikk og kunstnere av høy kvalitet til bygda.

Selv om konsertvirksomheten er den viktigste, vil foreninga også arrangere reiser i inn- og utland til musikkbegivenheter og festivaler.

 Styrets sammensetning for 2015 er:

 Per Einar Tomren 952 46 046 post@musikkensvenner.org
 Sivert Dyrkorn 959 46 810 sivert@drk.no
 Anne Mari Rødal Kleppe 918 35 524 annemari@kleppe.cc
 Kåre Gunnar Djupvik 971 66 504 
 Stig Bjørnar Tomren 930 16 965 stig.tomren@vard.com
 Kathrin Elisabeth Tennøy 901 20 545 ka-etenn@online.no
 Jan Petter Frostad (v) 952 25 905  jan.petter.frostad@vard.com

  

 

  

Antall bes?kende: